Συνοπτική ιστορία της ιατρικής
Ανιχνεύοντας την αβεβαιότητα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-256-591-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.12 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 10 εκ, 198 γρ, 176 σελ.
Περιγραφή

Ανιχνεύοντας τη διαχρονική πορεία της ιατρικής, διαπιστώνει κανείς να την διατρέχει ένας διαρκής αγώνας για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, η οποία, αναπόδραστα, συνοδεύει τις διαγνωστικές και θεραπευτικές πρακτικές από την εποχή της `Iπποκρατικής Συλλογής` και του Γαληνού, βέβαια, μέχρι τη σύγχρονη εποχή, περνώντας από την Αναγέννηση και τους νέους χρόνους, την Επιστημονική Επανάσταση και τα μεγάλα επιτεύγματα του 19ου αιώνα. Στο κείμενο αυτό δεν στοχεύουμε, φυσικά, στο να αναδείξουμε όλες τις πτυχές αυτής της μακραίωνης διαδρομής. Η `προσέγγισή` μας αποσκοπεί σε κάτι απλούστερο και γι` αυτό συνεκτικότερο. Θέλει να αποτελέσει εγχείρημα συνοπτικής ανίχνευσης της ιστορίας της ιατρικής, προσηλωμένο στους ακόλουθους δύο αλληλένδετους στόχους: α) να καταδειχθεί η διαχρονική υπόσταση των κυριότερων προβλημάτων που συνδέονται με τη δομή και το περιεχόμενο της ιατρικής θεωρίας και πρακτικής, β) να αναδειχθεί ως κύριο χαρακτηριστικό των προβλημάτων αυτών η εγγενής και δυναμική αλληλοδιαπλοκή τους, αλλά και η εμπλοκή τους με τα κύρια προβλήματα που αναδεικνύονται στο ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον της κάθε ιστορικής περιόδου. Οι δύο αυτοί στόχοι μπορεί να λειτουργήσουν ως ενοποιητικός ιστός στον πολυδαίδαλο λαβύρινθο της ιστορίας της ιατρικής, στοιχειοθετώντας την άποψη ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διέξοδοι που μπορούν να στηρίξουν - και με ιστορικά επιχειρήματα - απαντήσεις στα φιλοσοφικά διλήμματα που θέτουν σήμερα τόσο το κυρίαρχο πλαίσιο άσκησης της ιατρικής, όσο και οι ποικιλώνυμες αμφισβητήσεις του.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 17Ο ΑΙΩΝΑ
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟ 18Ο ΑΙΩΝΑ
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ, ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Add: - Upd: 2018-10-17 10:20:03