Σύγχρονοι νομικοί προβληματισμοί στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης
Πρακτικά εργασιών του 6ου πανελλήνιου συνεδρίου, Ιωάννινα 2002
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1354-6
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2005
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 71.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,487 γρ., 726 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00