Σύγχρονοι νομικοί προβληματισμοί στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης
Πρακτικά εργασιών του 6ου πανελλήνιου συνεδρίου, Ιωάννινα 2002
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1354-6
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2005
Ελληνική, Νέα
€ 71.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,487 γρ, 726 σελ.