Στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1777-3
Ελληνική, Νέα
€ 7.87 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 204 γρ, 130 σελ.
Περιγραφή

To κείμενο, που δημοσιεύεται στο βιβλίο αυτό, αποτελεί μια συνοπτική Έκθεση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και της υπαίθρου. Είναι προϊόν συλλογικής εργασίας μιας Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής επτά ειδικών πανεπιστημιακών Καθηγητών που προέρχονται από ισάριθμα πανεπιστήμια της χώρας μας. Η Έκθεση αυτή συντάχθηκε από την προαναφερθείσα επιτροπή με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Γεωργίας κ. Γεωργίου Δρυ και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας κ. Παναγιώτη Κολύρη. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η Έκθεση να αποτελέσει αντικείμενο «Κοινωνικού Διαλόγου», ώστε να προκύψει μια Εθνική Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης με ορίζοντα δεκαετίας, που να είναι γενικά αποδεκτή από όλα τα πολιτικά κόμματα, τις αγροτικές οργανώσεις και όλους τους άλλους κοινωνικούς εταίρους που δρουν στον ευρύτερο χώρο της γεωργίας και της υπαίθρου. Στην Έκθεση, αφού ελήφθησαν υπόψη, οι παρατηρήσεις και τα σχόλια όλων όσων φορέων συμμετείχαν στον «Κοινωνικό Διάλογο» προσδιορίζονται οι πιθανές εξελίξεις στο διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, επιχειρείται μια εκτίμηση της σημερινής πραγματικότητας στην ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο και προτείνονται επιμέρους κατευθύνσεις πολιτικής ενταγμένες σ’ ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για την επιδίωξη του στόχου που έχει τεθεί: να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας μέσα σε μια αναπτυγμένη ύπαιθρο.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΥΠΑΙΘΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ