Στη σιωπηρή ζωροαστρική πόλη της Γιαζντ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-93-5070-9
24 γράμματα, Αθήνα, 6/2013
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ebook, PDF
86 σελ.
Περιγραφή

Στη ``Σιωπηρή Ζωροαστρική πόλη της Γιαζντ``, ο συγγραφέας παρουσιάζει τα βασικά γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία μιας άγνωστης εν πολλοίς πόλης του Ιράν, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά μιας, ουσιαστικά ξεχασμένης από τους περισσότερους, θρησκείας του Ζωροαστρισμού η οποία ακόμη και στις μέρες μας ελκύει πλήθος πιστών, που δεν μπορούν να υπολογισθούν αριθμητικά, από την Ινδία έως και κάποιες περιοχές του Ιράν.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-12-08 16:20:55