Στατιστικές μέθοδοι στις κοινωνικές επιστήμες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6863-80-6
Τόπος, Αθήνα, 3/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 47.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,042 γρ., 485 σελ.
Περιγραφή

Η Στατιστική είναι πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ποσοτικής ανάλυσης στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και των επιστημών της αγωγής. Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να παρουσιάσει τις κυριότερες τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης στα συγκεκριμένα πεδία. Απευθύνεται σε όσους ξεκινούν την ενασχόληση τους με το χώρο της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, αλλά και στους πιο έμπειρους ερευνητές (π.χ. μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές), οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για εξελιγμένες μεθοδολογίες στο χώρο της εφαρμοσμένης Στατιστικής.
Το κυρίαρχο πνεύμα του βιβλίου είναι η παρουσίαση των διαφόρων στατιτικών τεχνικών χωρίς τη χρήση `δύσκολων`¨μαθηματικών εννοιών, οι οποίες πολλές φορές λειτουργούν αποτρεπτικά για το ενδιαφέρον του αναγνώστη.
Για το λόγο αυτόν, οι συγγραφείς επικεντρώθηκαν στη `χρηστική` διάσταση της Στατιστικής με εφαρμογές κυρίως (αλλά όχι μόνο) μέσω του λογισμικού Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Για τον μυημένο στα μαθηματικά, ωστόσο, αναγνώστη υπάρχουν αρκετές αναφορές στη μαθηματική μεθοδολογία, οι οποίες όμως δεν είναι απαραίτητες για την πρακτική κατανόηση των στατιστικών τεχνικών από όσους δεν έχουν κατάλληλο υπόβαθρο.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΑΔΕΣ
ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ RASCH 1-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (POWER ANALYSIS)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ BAYES
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2018-09-27 11:43:40