Σημείον μέγα
Τα θαύματα των αγίων της Θέρμης. Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-550-026-9
Παπαδημητρίου, Αθήνα, 5/2014
11η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 12.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 248 σελ.
Περιγραφή

Οι πολλοί άνθρωποι είνε άπιστοι, και έχουν καρδίαν σκληράν ωσάν την πέτραν. Εκείνος όπου είνε άπιστος, δεν είνε άπιστος διότι δεν είδε ποτέ κανένα θαύμα, αλλά διότι έχει μέσα του καρδίαν όπου δεν έχει κλίσιν εις το να πιστεύει, επειδή είνε υπερήφανος, ενώ εκείνος όπου η καρδιά του είνε ταπεινή, δέχεται την χάριν του Θεού, και κλίνει εις το να πιστεύει και πριν και δίχως να φανερωθεί εις αυτόν με κάποιον τρόπον η δύναμις του Θεού. (. . .)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]