Ρωσικά πολιτιστικά αγαθά στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας
COKPOBИЩA PУССКΟЙ КУЛTУРЫ B ГРЕЧЕСКОМ ИНСТИТУТΕ ΒΕΗΕЦИИ = Russian Cultural Property in the Hellenic Institute of Venice = Beni Culturali Russi Nell'Istituto Ellenico Di Venezia
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-518-262-5
Ίνδικτος, Αθήνα, 2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Αγγλικά || Ελληνική, Νέα || Ιταλική || Ρωσική
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 381 γρ., 134 σελ.
Περιγραφή

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), αποδεχόμενη την πρόταση της καθηγήτριας Χρύσας Μαλτέζου, διευθύντριας του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, που εδρεύει στην πόλη της Βενετίας, αποφάσισε να προβεί στην έκδοση του ανά χείρας τόμου, ο οποίος περιλαμβάνει τετράγλωσσο μελέτημα της υποτρόφου ερευνήτριας του Ινστιτούτου Ελένης Θ. Χαρχαρέ με τίτλο "Ρωσικά πολιτιστικά αγαθά στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας".

Η έκδοση αυτή πραγματοποιείται με την ευκαιρία της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο., η οποία συνέρχεται από 21 έως 25 lουνίου 2006 στην πόλη της Βενετίας και στους φιλόξενους χώρους του Ινστιτούτου.

Η Γενική Συνέλευση έχει ως κεντρικό θέμα: "Η συμβολή του ορθόδοξου πολιτισμού στην οικοδόμηση της νέας Ευρώπης". Αυτό ακριβώς το πέρασμα, αυτήν την παρουσία της Δ.Σ.Ο. στον ιστορικό ευρύτερο χώρο του περικαλλούς ορθόδοξου ναού του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, καταγράφει και αποτυπώνει η παρούσα έκδοση, μικρή συμβολή στην ανάδειξη της αδιάλειπτης πολιτισμικής παρουσίας και δραστηριότητας Ορθόδοξων Χριστιανών στην καρδιά της Ευρώπης από τον 15ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Μάλιστα το θέμα της παρούσας εργασίας, η οποία παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ευρύτερο κοινό τη συλλογή ρωσικών ορθόδοξων εικόνων τις οποίες κατέχει το Ινστιτούτο της Βενετίας, βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με αυτό της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. Εμφανίζεται έτσι μια πτυχή της συμβολής του ορθόδοξου πολιτισμού στην οικοδόμηση της νέας Ευρώπης.

Ο πρόδρος της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. Sergei Popov, βουλευτής της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Στυλιανός - Άγγελος Παπαθεμελής, γενικός γραμματέας της Δ.Σ.Ο., βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:21:52