Προσκυνητάριον Ιεράς Μονής Ξενοφώντος
Κυκλοφορεί
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.94 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 450 γρ., 193 σελ.
Περιγραφή

[...] Μέσα στο Προσκυνητάρι αυτό της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος θα ξεναγηθήτε ευλαβικά στην ιστορία και την παράδοσι, στα ανθρώπινα και υπερφυσικά που περιέχονται στην χιλιόχρονη πορεία του σεπτού αυτού Καθιδρύματος της Αθωνικής χερσονήσου, θα επισκεφθήτε τα Ιερά Καθολικά της Μονής -το αρχαίο και το νεώτερο- θα προσκυνήσετε τις θαυματόβρυτες εικόνες Της και τα άγια Λείψανα, θα ενημερωθήτε για τους Αγίους και τις προσωπικότητες που έδρασαν στους χώρους Της, για τα γεγονότα που μεγάλυναν το όνομά Της, για τα θησαυρίσματα που φυλάσσονται στους κόλπους Της, για τα έργα και την προσφορά των Μοναχών, που και σήμερα ασκούνται στις ιερές αυλές Της, τις οποίες καθηγίασαν των προγόνων μας οι υπεράνθρωποι κόποι, τα δάκρυα της μετανοίας και τα πνευματικά τους παλαίσματα. [...]

(από τον πρόλογο του Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αλέξιου)

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00