Προγράμματα υγείας & άθλησης στον εργασιακό χώρο
Worksite Health Promotion (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8410-55-8
Τελέθριον, Αθήνα, 12/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 20.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 533 γρ, 201 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι η ιδανική πηγή πληροφόρησης για επίδοξους και εργαζόμενους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να προάγουν την υγεία των υπαλλήλων και των οργανισμών.

Η έκδοση αυτή συνδέει τις θεωρητικές έννοιες της προαγωγής της υγείας και τις καθημερινές εφαρμογές τους και παρουσιάζει μια σταδιακή προσέγγιση για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων σε διάφορους εργασιακούς χώρους.

Με μια ευρεία θεώρηση της προαγωγής της υγείας στον χώρο εργασίας και των κυριοτέρων γεγονότων στην ιστορία που την έχουν στιγματίσει, το βιβλίο δίνει την δυνατότητα στους αναγνώστες να κατανοήσουν τον ρόλο αυτών των προγραμμάτων για την αύξηση της παραγωγικότητας και τον περιορισμό του κόστους υγειονομικής φροντίδας.

Όλο και περισσότερες εταιρίες αναμένεται να εφαρμόσουν τα προγράμματα και τις στρατηγικές που περιγράφονται στο βιβλίο αυτό.