Προβλήματα πρακτικής αριθμητικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-460-007-6
Σαββάλας, Αθήνα, 1995
Ελληνική, Νέα
€ 10.70 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 251 σελ.
Περιγραφή

Πρακτική φιλοσοφία είναι κάθε φιλοσοφία που οι ιδέες της μας προσανατολίζουν στη ζωή ή μας βοηθούν να την αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη ωριμότητα. Η πρακτική φιλοσοφία διακρίνεται από τη θεωρητική φιλοσοφία που βλέπει τη γνώση ως αυτοσκοπό (η γνώση για τη γνώση). Θεωρητική φιλοσοφία είναι π.χ. η Γνωσιολογία, η Οντολογία κ.λπ. Η πρακτική φιλοσοφία περιλαμβάνει τη φιλοσοφία της ζωής, την Αξιολογία και την Ηθική. (. . .) Τα προβλήματα της πρακτικής φιλοσοφίας παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό με τρόπο απλό, ώστε να γίνει δυνατή η κατανόησή τους από ένα ευρύτερο κοινό. Η φιλοσοφία πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με ένα ευρύτερο κοινό, αν θέλει να έχει κάποια κοινωνική αποστολή, να είναι κοινωνικά χρήσιμη. Είναι ανάγκη να παραμεριστεί η προκατάληψη ότι η φιλοσοφία προορίζεται για λίγους ανθρώπους. Σ’ αυτό έχουν συντελέσει οι ίδιοι οι φιλόσοφοι, που χρησιμοποιούν μιαν αφηρημένη και ασαφή γλώσσα.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]