Πράσινο και ελεύθεροι χώροι στην πόλη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85918-8-2
WWF Ελλάς, Αθήνα, 2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
124 σελ.
Περιγραφή

Μέσα από τη σειρά των δέκα Οδηγών για την υποστήριξη του δύσκολου έργου της Κοινωνίας των Πολιτών, το WWF Ελλάς ελπίζει να συμβάλει αποφασιστικά στον κοινό αγώνα για αποτελεσματική αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης.

Ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας πραγματεύεται ένα κορυφαίο ζήτημα ποιότητας του περιβάλλοντος και της ζωής στις πόλεις και έχει συνταχθεί από δύο επιστήμονες με αναμφισβήτητη εμπειρία στα ζητήματα διαμόρφωσης και διαχείρισης κοινόχρήστων χώρων αστικού πράσινου. Το αστικό πράσινο, οι κοινόχρηστοι δηλαδή χώροι πρασίνου, είναι ανεκτίμητος πλούτος για τα αστικά κένρα της χώρας. Με δεδομένο ότι κάθε κάτοικος της Αθήνας απολαμβάνει τη χαμηλότερη κατά κεφαλήν αναλογία πρασίνου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη προστασίας των λίγων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου που μας έχουν απομείνει θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία ως επείγουσα προτεραιότητα. Δυστυχώς όμως, αυτές οι πράσινες γωνιές όλων των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας αντιμετωπίζονται μάλλον σαν υποψήφιοι χώροι φιλοξενίας μικρών και μεγάλων κατασκευών, εμπορικών δραστηριοτήτων και αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων ή σαν σκουπιδότοποι, παρά ως αναντικατάστατοι περιβαλλοντικοί πόροι και τόποι αναψυχής και ξεκούρασης των πολιτών.

Μόνη ελπίδα ώστε να αντιστραφεί αυτή η αρνητική κατάσταση είναι η συνειδητοποίηση από τους πολίτες ότι η προάσπιση αυτού του κοινού περιβαλλοντικού αγαθού και του δικαιώματος όλων σε υγιές περιβάλλον είναι τελικά δική μας υπόθεση. Με κατάλληλη, πάντα, επιστημονική τεκμηρίωση του λόγου και του αντιλόγου και με σωστή χρήση των νομικών εργαλείων που μας παρέχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οφείλουμε συνολικά ως κοινωνία να αντισταθούμε στην ισχυρή ακόμα προσκόλληση του ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης στην οικοδομή, εις βάρος, συνήθως, του ελεύθερου φυσικού χώρου.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00