Πρακτικά του S' Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής Παλαιογραφίας
Δράμα, 21-27 Σεπτεμβρίου 2003: τομ. Α΄, Β΄, ΄Γ΄
Actes du Vle Colloque International de Paléographie Grecque
Drama, 21-27 Septembre 2003
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-87588-4-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Αγγλικά || Γαλλικά || Γερμανική || Ελληνική, Νέα || Ιταλική
€ 221.05 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
21 x 28 εκ., 5,012 γρ., 1374 σελ.
Περιγραφή

Στα πρακτικά των συμποσίων της ελληνικής παλαιογραφίας (Α΄Συμπόσιο Παρίσι 1974, Β΄Βερολίνο και Wolfenbuttel 1983, Γ΄Erice 1988, Δ΄Οξφόρδη 1993 -δυστυχώς χωρίς Πρακτικά- Ε΄Cremona 1998, S` Δράμα 2003) έχει καταγραφεί και αποθησαυρισθεί το μεγαλύτερο μέρος από την παραγωγή που έχει συντελεστεί τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια στο χώρο της Ελληνικής Παλαιογραφίας και της Ελληνικής Κωδικολογίας. Ειδικότερα στους προλόγους και τα συμπεράσματα -μονοδιάστατα στην αρχή, πιο σύνθετα στη συνέχεια- παρακολουθεί κανείς την πρόοδο στην έρευνα των επιστημών αυτών, το στίγμα στο οποίο βρίσκονταν αυτές στα διάφορα χρονικά στάδια, καθώς και τη διαδρομή που ακολουθούν σήμερα. [...]

Βασίλης Άτσαλος

Περιέχονται οι εισηγήσεις:
- Πρόλογος
- Addendum
- Βραχυγραφίες
- Πρόγραμμα S΄Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής Παλαιογραφίας

- Paul Canart, "Discours d`ouverture"

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη μελέτη και την έρευνα της ελληνικής παλαιογραφίας και κωδικολογίας

- D. Majolino, P. Migliardo, R. Ponterio, M.T. Rodriquez, "Analisi non invasive mediante microspettroscopia Raman e FTIR su miniature di manoscritti greci"

Ελληνική μικρογράμματη γραφή
- Marco D`Agostino, "La legatura "ad asso di picche" nei papyri greci e latini"
- Pasquale Orsini, "Minuscole greche informali del X secolo"
- Immaculada Perez Martin, "El "Estilo Hodegos" y su proyeccion en las escrituras Contantinopolitanas"

Κέντρα αντιγραφής στην Κωνσταντινούπολη
- Erich Lamberz, "Johannes Kantakuzenos und die Produktion von Luxushandschriften in Konstantinopel in der fruhen Palaiologenzeit"
- Irmgard Hutter, "Schreiber und Maler der Palaiologenzeit in Konstantinopel"
- Annaclara Cataldi Palau, "I colleghi di Giorgio Baiophoros Stefano di Medea, Giorgio Crisococca, Leon Atrapes"
- Daniele Bianconi, "La `biblioteca` di Niceforo Gregora"
- Annalisa Rossi, "Tipologia, struttura e caratteristiche dei codici planudei: il caso del Vat. Gr. 191"

Ανάγνωση στο Βυζάντιο - Πρακτικές ανάγνωσης
- Guglielmo Cavallo, "Qualche riflessione su livelli di istruzione, categorie di lettori e pratiche di lettura a Bisanzio"
- Diether Roderich Reinsch, "Stixis und Horen"

Χειρόγραφα της Μεταβυζαντινής Εποχής
Κατασκευή του χειρόγραφου βιβλίου: Γραφές, αντιγραφή, περιεχόμενο, διάδοση των χειρογράφων
- Ευθύμιος Λίτσας, "Η συνέχιση της παραγωγής ελληνικών χειρογράφων μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας και κυρίως κατά τον 17ο και 18ο αιώνα"
- Paul Gehin - Matoula Kouroupou, "Du Prodrome de Sozopolis a la Panaghia de Chalki: copistes, restaurateurs et relieurs, de la fin du 15eme siecle au debut du 17eme siecle"
- Χαρίτων Καρανάσιος, "Τα φιλοσοφικά και επιστημονικά χειρόγραφα του 16ου και 17ου αιώνα"

Μεταβυζαντινοί βιβλιογράφοι
- Βασιλική Λιάκου-Κροππ, "Ο Κρης κωδικογράφος Γεώργιος Τριβιζίας και η εξέλιξη της γραφής του"
- Anna Gaspari, "Le "mani" di Camillo Zanetti: il caso di scriba C (sigma), "occidental arrondi" e Francesco Zanetti"
- Βενετία Χατζοπούλου, "Ζαχαρίας Καλλιέργης: σχετικά με δύο χειρόγραφα του Πτολεμαίου"

Βυζαντινή και μεταβυζαντινή στάχωση
- Dominique Grosdidier de Matons, "Traces de deux operations de couture proviso ire dans les manuscripts byzantins"
- Dominique Grosdidier de Matons & Christian Forstel, "Quelques manuscripts grecs lies a Manuel II Paleologue"
- Michel Cacouros, "Ignatios de Chio bibliothecaire, relieur et restaurateur a Dionysiou (Athos), ses collaborateurs et le fonctionnement de l`atelier de reliure a Dionysiou au Xvlle siecle"
- Patrick Andrist, "Particularites de la couture en deux blocs du Genavensis grec 19"
- Κωνσταντίνος Χούλης, "Σχέσεις των βυζαντινών βιβλιοδεσιών και των ιταλικών "alla greca". Συνοπτική ανακοίνωση.
- Γιώργος Μπουδαλής, "Το πέρασμα από τις σταχώσεις της βυζαντινής εποχής στις σταχώσεις των μεταβυζαντινών χρόνων: στατιστική έκθεση ορισμένων καθοριστικών αλλαγών"

Τόμος Β`
Βυζαντινή και μεταβυζαντινή διακόσμηση
- Elina Dobrynina, "Unknown "Stile Blu" Manuscripts of the Tenth and Eleventh Centuries in Russian Collections"
- Axinia Dzurova, "L` enluminure des manuscripts liturgiques grecs des XVIe-XVIIIe siecles (conservatisme et innovations)
- Σωτήρης Ν. Καδάς, "Ta διακοσμημένα χειρόγραφα του επισκόπου πρ. Γάνου και Χώρας Ιακώβου. Πρώτη προσέγγισή τους"

Μουσικά χειρόγραφα
- Ιωάννης Παπαθανασίου, "Ομαδοποίηση των βυζαντινών ειρμολογικών πηγών, 10ος-14ος αιώνας"
- Maria Alexandru - Christian Troelsgard, "Η σημασία της Παπαδικής λεγόμενης προθεωρίας για την έρευνα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσικής"
- Εμμανουήλ Στ. Γιαννόπουλος, "Μεταβυζαντινά χειρόγραφα ψαλτικής τέχνης εκτός του Ελλαδικού χώρου. Βιβλιοθήκες της Μεγάλης Βρετανίας"
Βιβλιοθήκες της Βόρειας Ελλάδας
- Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, "Οι βιβλιοθήκες και τα Αρχεία (χειρόγραφοι κώδικες, έγγραφα) των Μονών των Μετεώρων και του Δουσίκου (Αγίου Βησσαρίωνος)

Παλαιογραφία και φιλολογία
- Christian Brockman, "Textkritische Uberlegungen zu Ioannikios als Schreiber von Galen - und Aristotelestexten"
- Christos Theodoridis, "Bemerkungen zum Verhaltnis des Lexikons des Photios zum Lexikon des Suidas"
- Filippo Ronconi, "Bodleian Library ms. Baroccianus 50: annotazioni codicologiche su un manoscritto miscellaneo
- Ricerche Preliminari

Παλαιογραφία - Βυζαντινή Διπλωματική - Βυζαντινή Επιγραφική
- Γεώργιος Βελένης, "Χρονολογικά συστήματα σε επιγραφές και χειρόγραφα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών χρόνων"
- Φλώρα Καραγιάννη, "Παρατηρήσεις στη χρήση της μικρογράμματης γραφής στις βυζαντινές επιγραφές (10ος - 14ος αι.)
- Filippo D` Oria, "Il Greco fuori dai propri confini: Prassi scrittoria greca e consuetudini notarili nei territory ex longobardi della Lucania e della Campania"

Ελεύθερες ανακοινώσεις
- Βασίλης Άτσαλος - Βασίλης Κατσαρός, "Ένα άγνωστο χειρόγραφο από την Κοσίνιτσα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης"
- Paola Degni, "Tra maiuscola e minuscola nei secoli X e Xl: alcune riflessioni"
- Alessia Adriana Aletta, "Per una puntualizzazione cronologica del Morgan 652 (Dioscoride)"

Εργασίες σε εξέλιξη
- Maria Luisa Agati, "Un nuovo manuale di codicologia greca e latina "Il libro manoscritto, Introduzione alla Codicologia", Roma, L `Erma di Bretschneider, 2003"
- Donatella Bucca, "Catalogo dei manoscritti musicali greci del fondo del SS. Salvatore di Messina"
- Nadezhda Kavrus-Hoffmann, "Cataloguing Greek Manuscripts in the Collections of the USA: New Findings and Identifications"
- Hilario Bautista Ruiz, "Απογραφή των αστρολογικών χειρογράφων της συλλογής Vaticanus Graecus της Αποστολικής Βιβλιοθήκης του Βατικανού"
- Paul Caballero, "Απογραφή των ελληνικών χειρογράφων του Πλουτάρχου (από τον 10ο έως τον 16ο αιώνα)
- Andre - Louis Rey, "Integrite du livre et morceaux choisis:la logique d` une restauration ouverte"

Συμπεράσματα
- Philippe Hoffmann, "L` etude des manuscripts grecs au debut du Xxle siecle. Conclusions du Vle Congres International de Paleographie Grecque

Ευρετήρια
Α΄Ευρετήριο Παπύρων
Β` Ευρετήριο Χειρογράφων
Γ` Ευρετήριο Εγγράφων

ΤΟΜΟΣ Α΄
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ADDENDUM
ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ς΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
PAUL CANART - DISCOURS D' OUVERTURE
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ
ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΤΑΧΩΣΗ
ΤΟΜΟΣ Β΄
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
Α΄ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΠΥΡΩΝ
Β΄ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
Γ΄ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤΟΜΟΣ Γ΄
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ
ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΤΑΧΩΣΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-11-22 16:34:06