Ποινική δικονομία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-630-490-3
4η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 20.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 480 γρ, 254 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα Δ΄έκδοση της "Ποινικής δικονομίας" περιέχει όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις των Ν. 3346 / 2005 για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας αλλά και τις τελευταίες δικονομικές εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της ΕΣΔΑ στο ελληνικό δικονομικό δίκαιο, και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (Ν. 3251 / 2004). Περιέχει επίσης λεπτομερώς όλες τις νέες ρυθμίσεις του ν. 3500 / 2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και ειδικά το νέο θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης.

Περιέχει:
- Θεωρία
- Πρακτικά
- Ερωτήσεις
- Υποδείγματα