Πλουραλισμός στην κοινωνιολογία
Μεθοδολογική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-210-071-4
Οδυσσέας, Αθήνα, 1993
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 23.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ.
τ. 1
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται αλλά και εφαρμόζεται μια νέα μεθοδολογική προσέγγιση στη μελέτη και στην αξιολόγηση των κοινωνικών επιστημών, ιδιαίτερα δε της κοινωνιολογίας . Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να ανταποκριθεί στον πλουραλιστικό χαρακτήρα των επιστημών αυτών. Ο πλουραλιστικός χαρακτήρας της κοινωνιολογίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι τη δεκαετία του 1990, εκδηλώνεται με την ύπαρξη διαφορετικών κοινωνιολογικών σχολών, προσεγγίσεων, τάσεων, θεωρητικών ή μεθοδολογικών προτάσεων, κλπ. περισσότερο ή λιγότερο ολοκληρωμένων, από τις οποίες η καθεμία εντοπίζεται σε διαφορετικό επίπεδο αφαίρεσης, με διαφορετικούς γνωστικούς στόχους και με διαφορετικές εξηγητικές ή κατανοητικές δυνατότητες και περιορισμούς.


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Πρόλογος
Εισαγωγή
Ενότητα Ι: ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ενότητα ΙΙ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΌ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ενότητα ΙΙΙ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΙΣΜΟΣ
Ενότητα ΙV: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ POPPER
Ενότητα V: ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΥ: ΑΠΌ ΤΟΝ M. WEBER ΚΑΙ F. HAYEK στον K. POPPER
Ενότητα VI: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ενότητα VII: ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '90
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο κυριοτέρων θεμάτων

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00