Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου
13ος - 18ος αιώνας
Le peuplement du Péloponnèse XIIIe - XVIIIe siècles (τίτλος πρωτοτύπου)
Εξαντλημένο
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 18.02 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 414 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό διερευνάται η διαδικασία σχηματισμού του νεώτερου οικιστικού δικτύου της Πελοποννήσου στα χρόνια 1204-1685. Δίδονται επίσης στοιχεία για τη δημογραφική δομή, τις μεταναστεύσεις και τις απογραφές του πληθυσμού, καθώς και άλλες πληροφορίες. Χάρτες και παραρτήματα με στατιστικά και ιστορικά στοιχεία συμπληρώνουν και τεκμηριώνουν την έρευνα.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:27:47