Πλανήτης εξορίας
Planet of Exile (τίτλος πρωτοτύπου)
Εξαντλημένο
Κάκτος, Αθήνα, 1985
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 6.19 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
13 x 21 εκ., 137 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-01-16 13:54:23