Περιγραφική οικονομική στατιστική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1028-6
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1/1993
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 22.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 313 σελ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
2. Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΕΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΤΩΣΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΜΕΤΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ