Περί της αδικοπρακτικής ευθύνης του εκδότη ακάλυπτης επιταγής
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-420-258-4
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 34.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
277 σελ.
Περιγραφή

Πρόκειται για μία συνθετική μελέτη, ως προς το ποινικό και το αστικό άδικο αλλά και ως προς την επαγωγή "ζημίας", ενόψει της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Με βάση τα νομολογούμενα, ότι το έγκλημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, θεμελιώνει παράλληλα και αξίωση αποζημίωσης του κομιστή εξ αδικοπραξίας, αλλά και ενόψει του γεγονότος, ότι η "πλήρης αποζημίωση" του κομιστή αποτελεί λόγο εξαλείψεως του αξιοποίνου, η μελέτη αυτή επιχειρεί έναν συστηματικό κριτικό έλεγχο όλων των επιχειρημάτων, επί των οποίων στηρίζεται η περί αδικοπρακτικής ευθύνης άποψη και αναδεικνύει την ασυνέπεια, που επικρατεί στις νομολογιακές παραδοχές, φθάνοντας στο "πρώτον ψεύδος" των συλλογισμών που την στηρίζουν. Η αναλυτική επιχειρηματολογία του συγγραφέα και τα συμπεράσματά του δεν έχουν μόνον θεωρητική αλλά καί μεγάλη πρακτική σημασία, τόσο σε επίπεδο ποινικής όσο και σε επίπεδο πολιτικής δικαιοσύνης.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00