Περί ευθυμίας
Για τη γαλήνη της ψυχής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-269-144-1
Στιγμή, Αθήνα, 2009
Ελληνική, Αρχαία, Ελληνική, Νέα
€ 9.54 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 15 εκ, 205 γρ, 115 σελ.
Ελληνική, Αρχαία (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Η πραγματεία «Περί ευθυμίας» του Πλουτάρχου, ένα από τα ογδόντα και πλέον κείμενα που συγκροτούν τη συλλογή των Ηθικών του, ανήκει στο γραμματειακό είδος της διατριβής. Είδος που είχε μεγάλη διάδοση στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, από τα Αλεξανδρινά χρόνια και ύστερα. Οι «διατριβές» -κείμενα εκλαϊκευμένης ηθικής θεωρίας- συντάσσονταν με τους ιδικούς τους υφολογικούς κανόνες, εντάσσονταν στο κυρίαρχο την εποχή εκείνη κλίμα συγκρητισμού κυνικών, στωικών και επικούρειων διδασκαλιών, και απευθύνονταν, με πρακτικούς στόχους, στο πλατύ κοινό.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Εισαγωγικό σημείωμα
Βιβλιογραφικό σημείωμα
Πλουτάρχου, Περί ευθυμίας
Επίμετρο
Ι. Πλουτάρχου βίος και έργο
ΙΙ. Πλουτάρχου, Ηθικά
ΙΙΙ. Συγκριτικός πίνακας γραφών