Πατήρ Ευμένιος
Ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80329-0-3
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 602 γρ, 396 σελ.
Περιγραφή

Η αγάπη του Θεού μας χρειάζεται. Κι όταν αγαπούμε τον Θεό, αγαπούμε και τον πλησίον. Εκεί είναι η πηγή απ` όπου όλα πηγάζουν. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι πετά στον ουρανό, ότι έχει φτερά και πετά, όταν έχει αγάπη Θεού, όταν αγαπά. Δεν μπορεί να κάνη καλό έργο χωρίς αγάπη. Πώς θα βοηθήσουμε κάποιον, αν δεν τον αγαπούμε;
Όποιος αγαπά τον Θεό, υποχρεωτικά θα αγαπά και τους ανθρώπους. Για την αγάπη δεν χρειάζεται να πληρώσουμε, δεν χρειάζεται να πάμε ταξείδι να τη βρούμε. Δωρεά είναι η αγάπη.

π. Ευμένιος

Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ Α.
Ρήσεις Πατρός Πορφυρίου για τον Όσιο Πατέρα Ευμένιο
Παιδικά χρόνια
Μοναχός θεόκλητος δια φωτοφανείας
Στρατιωτική θητεία
Στον Αντιλεπρικό Σταθμό Αθηνών
Όσιος Νικηφόρος
Ιερεύς του Υψίστου
Πνευματικός
Αγάπη δίχως όρια
Ιδιαίτερα χαρίσματα
Βιοτή που διδάσκει
Ταξείδια
Τα τελευταία χρόνια
Η κοίμησί του
ΜΕΡΟΣ Β.
Εθαυμάστωσε Κύριος τον Όσιον αυτού
Διορατικό και προορατικό χάρισμα
Θαύματα εν ζωή
Θεραπείες εν ζωή
Θαύματα και εμφανίσεις μετά την κοίμησι
Απαντήσεις σε ερωτήσεις
Επιστολές Πατρός Ευμενίου
Κατάλογος Προσώπων
Add: - Upd: