Πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς της Δύσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-267-142-9
Μπαρμπουνάκης Χ., Θεσσαλονίκη, 5/2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 37.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 696 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2016-05-26 14:39:33