Πασχάλια αναγνώσματα
Γένεση, Ιωνάς, Δανιήλ, Ιεζεκιήλ: Σχόλια
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99627-1-1
Bond-us music, Αθήνα, 4/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ηχητικό, Ηχητικό σε CD
19 x 14 εκ, 84 γρ
Περιγραφή

Ο Χρήστος Γιανναράς διαβάζει:
1. Γενέσεως το ανάγνωσμα
2. Προφητείας Ιωνά το ανάγνωσμα
3. Προφητείας Δανιήλ το ανάγνωσμα
4. Προφητείας Ιεζεκιήλ το ανάγνωσμα
5. Το "Σημείον" Ιωνά (από το βιβλίο "Εορτολογικά παλινωδούμενα)
6. Θύρα 7 και Θύρα του Μνημείου (από το βιβλίο "Εορτολογικά παλινωδούμενα)
7. Το Σάββατον το Αληθινόν του Αλέξανδρου Καλόμοιρου.

Τη μουσική συνέθεσε ο Βαγγέλης Μπόντας.

Add: - Upd: 2021-09-15 15:18:22