Παράμετροι εξωτερικής πολιτικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0215-3
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.53 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 271 γρ., 159 σελ.
Περιγραφή

(...) Παρόλο που έχουν γραφτεί πολλά για τη θεωρία και την πράξη της εξωτερικής πολιτικής, τα όσα ακολουθούν, τόσο για τη συνολική θέα όσο και για τις λεπτομέρειες, είναι δικές μου παρατηρήσεις, σκέψεις, σχόλια. Ο αναγνώστης δεν θα βρει κατάλογο βιβλιογραφίας ούτε σημειώσεις με παραπομπές. Γιατί -αυτό το τονίζω- το κείμενο αυτό δεν είναι επιστημονική μελέτη. Μάλλον, θα έλεγα, είναι σκέψεις που απορρέουν από τη μελέτη των ιστορικών γεγονότων σε συνδυασμό με τις εμπειρίες που μου έδωσε η επαγγελματική απασχόληση με την εξωτερική πολιτική στα τριάντα πέντε χρόνια της ενεργού μου υπηρεσίας. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος
Εισαγωγή
Α. Πολυσύνθετη
Β. Πλειότιμη
Γ. Αμφίδρομη
Δ. Ιδιόμορφη
Παράρτημα

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00