Παιδικά τραγούδια
Εξαντλημένο
Τρίμορφο, Ζάκυνθος, 2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.13 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ., 298 γρ., 70 σελ.
Περιγραφή

Είναι άτοπο να μιλάμε για τον πολιτισμό της Ζακύνθου όταν ο εσμός των απαίδευτων επιβάλει
τη λήθη. Αφού για να σερβίρουμε τις ευρω-φέρουσες σειρήνες γινόμαστε αφασικοί.
Ίσως παλιότερα ο τόπος αυτός να βοηθούσε να γεννηθούν άνθρωποι σαν τον Αλέκο τον Ξένο. Τρυφεροί και ευαίσθητοι. Πως αλλιώς όταν ο αγώνας για την επιβίωση, η την πανταχού παρούσα εικόνα του θανάτου με την υψωμένη γκόσα γίνεται οίστρος ζωής. Ίσως αυτή η αγάπη για τη ζωή και τη δημιουργία έκανε αυτόν τον άνθρωπο ελεύθερο -και προφανώς για τούτο, άγνωστο. [...]
Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ζακύνθου εκδίδει τα παιδικά του τραγούδια, όχι μόνο ως αντίσταση στην πλημμυρίδα του φτηνού αγοραίου που εκχυδαϊζει και ισοπεδώνει, αλλά και με την ελπίδα η έκδοση τούτη να γίνει αφετηρία να σκύψουμε οι μαθητές στο συναξάρι της ζωής του που `ναι μάθημα ανθρωπιάς, αρχοντιάς, ελευθερίας. [...] (από το εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-09-01 13:12:14