Παγκοσμιοποίηση, ΟΝΕ και οικονομική προσαρμογή
Η περίπτωση της Ελλάδας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-402-027-0
Τυπωθήτω, Αθήνα, 2/2002
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 16.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 214 σελ.
Περιγραφή

Στην Πολιτική Οικονομία οι επιλογές οικονομικής πολιτικής που υιοθετεί μια κοινωνία, ως αποτέλεσμα εσωτερικών κοινωνικών πιέσεων, πολιτικών ισορροπιών και εξωτερικών περιορισμών, έχουν προσδιορισμένο θεωρητικό και ιδεολογικό υπόβαθρο και εξυπηρετούν τα οικονομικά συμφέροντα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Στην εποχή της «παγκοσμιοποίησης» τα κοινωνικά, θεσμικά και πολιτικά αυτά στοιχεία στον προσδιορισμό των επιλογών οικονομικής πολιτικής αποκρύπτονται, ενώ το ηγεμονικό, νεοφιλελεύθερο, μείγμα πολιτικής που κυριαρχεί σήμερα εμφανίζεται ως ουδέτερο και οικουμενικό. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τα βασικά χαρακτηριστικά, το περιεχόμενο και τις συνέπειες της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα στις δεκαετίες 1980 και 1990. Η ιδεολογική κυριαρχία της αγοράς, η παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και η ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι σήμερα οι κρίσιμοι περιορισμοί πολιτικής και οι προσδιοριστικοί παράγοντες του νέου πλαισίου οικονομικής διαχείρισης της χώρας μας. Η μελέτη αναδεικνύει τη νεοφιλελεύθερη προσαρμογή της οικονομικής πολιτικής εξετάζοντας τον πολιτικό - εκλογικό κύκλο της χώρας και ερμηνεύει την εξέλιξη βασικών ισοζυγίων και διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και την πορεία σύγκλισής της με την ΕΕ. Η ανάλυση καταλήγει στην ανάγκη αναζήτησης ενός νέου μείγματος οικονομικής πολιτικής με κοινωνικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό στην Ελλάδα και στην ΕΕ.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Ευχαριστίες
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Παγκοσμιοποίηση, ΟΝΕ και το Νέο Πλαίσιο Οικονομικής Διαχείρισης
1. Παγκοσμιοποίηση και Οικονομική Πολιτική
2. ΟΝΕ και το Νέο Μακροοικονομικό Πλαίσιο Οικονομικής Διαχείρισης
3. Κεντρικοί Πυλώνες του Νέου Πλαισίου Οικονομικής Διαχείρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πολιτικοί - Εκλογικοί Κύκλοι και η Νεοφιλελεύθερη Προσαρμογή της Οικονομικής Πολιτικής
1. Οικονομία και οικονομική Πολιτική στην Ελλάδα
2. Πολιτικοί - Εκλογικοί Κύκλοι και ο Μεταβαλλόμενος Χαρακτήρας της Οικονομικής Πολιτικής
3. Η Οικονομική Πολιτική του ΠΑΣΟΚ 1981 - 1989
4. Νέα Δημοκρατία και η Νεοφιλελεύθερη Στροφή της Οικονομικής Πολιτικής 1990 - 1993
5. Η Οικονομική Πολιτική στο «Μονόδρομο» της ΟΝΕ 1993 - 2000
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Μετασχηματισμός και Προσαρμογή του Μακροοικονομικού Συστήματος: Ο Ρόλος της Οικονομικής Πολιτικής
1. Η Ελληνική Οικονομία στο τέλος της δεκαετίας του 1970
2. Μείζονες Ανισορροπίες της Ελληνικής Οικονομίας
3. ΟΝΕ και Μακροοικονομικός Μετασχηματισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αντί Επιλόγου: Ανάπτυξη και Οικονομική Πολιτική
1. Το Οικονομικό Παρελθόν
2. Ένα Εναλλακτικό Πλαίσιο Οικονομικής Πολιτικής για το Μέλλον
Βιβλιογραφία