Όψεις της Ελληνικής Φωτογραφίας: Ρεύματα κλασικής δημιουργίας [1923-1969]
Aspects of Hellenic Photography
Currents of Classical Creation [1923-1969]
Κυκλοφορεί
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 2.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 15 εκ, 149 γρ, 48 σελ.
Ελληνική, Νέα (γλώσσα πρωτοτύπου)