Όψεις της Ελληνικής Φωτογραφίας: Ρεύματα κλασικής δημιουργίας [1923-1969]
Aspects of Hellenic Photography
Currents of Classical Creation [1923-1969]
Κυκλοφορεί
1η έκδ.
Γλώσσα: Αγγλικά || Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Νέα
€ 2.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 21 εκ., 149 γρ., 48 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:27:41