Οργάνωση και συλλογική δράση
Το συνδικάτο πωλητών-οδηγών και βοηθών εμφιαλωμένων ποτών Βόρειας Ελλάδας (μια κοινωνιολογική προσέγγιση)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-296-8
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 1995
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 183 σελ.
Περιγραφή

[...] Η μελέτη λοιπόν μιας συγκεκριμένης συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως είναι στη δική μας περίπτωση το `Συνδικάτο Πωλητών - Οδηγών και Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών Βόρειας Ελλάδας`, είναι υποχρεωμένη να θέσει και ν` απαντήσει σ` ερωτήματα που σχετίζονται τόσο με τα ιδιαίτερα στοιχεία αυτής της οργάνωσης (καταστατικό, ιστορία, δράση, γενικές ιδεολογικές αρχές, κλπ.) όσο και με τη σχέση αυτής της οργάνωσης με το ευρύτερο κοινωνικό και συνδικαλιστικό περιβάλλον (σχέση με τα πολιτικά κόμματα, τύπος συνδικαλιστικής δράσης). Έτσι λοιπόν, πρόκειται για μια εργασία που βασίζεται σε δύο διαφορετικούς άξονες, το ειδικό και το γενικό. Ο τύπος αυτός δουλειάς θα μας επιτρέψει, θέλουμε να πιστεύουμε, να επικεντρωθούμε στο πεδίο έρευνάς μας αποφεύγοντας έναν μεγάλο αριθμό παγίδων που θα μας οδηγούσαν σε μη ορθές αναλύσεις. Επίσης ο διπλός άξονας θα μας επιτρέψει, συγκριτικού χαρακτήρα προσεγγίσεις, απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση σύνθετων κοινωνικών φαινομένων, όπως είναι η συνδικαλιστική οργάνωση και δράση. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - Το συνδικάτο: Γενική περιγραφή και εξέλιξη
Τα πρώτα βήματα
Τα χρόνια των συγκρούσεων και της ανάπτυξης
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - Ιδεολογικός λόγος και ιδεολογική πρακτική του συνδικάτου
Το ανεξάρτητο συνδικάτο
Οι ευρύτερες ιδεολογικές αναφορές
Προσδιοριστικοί παράγοντες της αυτονομίας
Τα οικονομικά του συνδικάτου
ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - Οι άνθρωποι και η οργάνωση
Οι τρεις γενιές του συνδικάτου
Οι δομές ιεραρχίας - Ο ηγέτης
Τα στελέχη
Τα μέλη
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - Σύγκρουση και διαπραγμάτευση
Συνδικαλιστικές διεκδικήσεις και διαπραγματεύσεις
Η διαδικασία της σύγκρουσης
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-10-09 12:38:03