Ολοκληρωμένο μάνατζμεντ
Βασικές αρχές για σύγχρονες οικονομικές μονάδες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-218-394-6
Κριτική, Αθήνα, 1/2005
Ελληνική, Νέα
€ 18.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 456 γρ, 249 σελ.
Περιγραφή

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η προσαρμογή σ` αυτό απαιτεί εκ μέρους των στελεχών ενδελεχή μελέτη και γνώση των λειτουργιών, των τεχνικών και των μεθόδων διοίκησης. Η εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων οργάνωσης απαιτεί στελέχη με διευρυμένους ορίζοντες και δεκτικά στις ραγδαίες και επαναστατικές μεταβολές. Όσοι λαμβάνουν αποφάσεις τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να στοχεύουν στην εξασφάλιση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργικής δομής των επιχειρήσεων και στην κατανόηση των αλλαγών. Οι διαδικασίες, τα προγράμματα, τα σχέδια, οι στόχοι, ο τρόπος προσέγγισης και επίτευξής τους, η επιχειρηματική ηθική, η κοινωνική ευθύνη, η στρατηγική, η επιχειρηματικότητα, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο αρχών που είναι το αντικείμενο του τόμου αυτού. Ο ορίζοντάς του εκτείνεται πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας, με την ελπίδα να φανεί χρήσιμο σε ένα ευρύ και ανήσυχο κοινό που επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του για θέματα σχετικά με τις έννοιες του ολοκληρωμένου μάνατζμεντ, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του και να αναδείξει τις ανθρώπινες αξίες ακόμη και μέσα από την εργασιακή διαδικασία.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Aντί προλόγου
Πρόλογος
Κυριότερες συντομογραφίες
Ευρετήριο διαγραμμάτων - πινάκων
1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
3: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5: ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
6: ΗΓΕΣΙΑ
7: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
8: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
9: ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ
10: ΑΝΑΦΟΡΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
11: ΕΛΕΓΧΟΣ
12: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
13: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
14: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
15: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Ελληνική
Β. Ξένη