Οίνος και αποστάγματα
Μέθοδοι ανάλυσης
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-90699-3-9
Σουφλερός, Ευάγγελος Η., Θεσσαλονίκη, 6/2000
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.14 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 538 γρ., 300 σελ.
Περιγραφή

[...] Το "Οίνος και αποστάγματα", αν και δεν αποτελεί φορέα αποκλειστικά των επίσημων μεθόδων ανάλυσης, προσπαθεί ν` ανταποκριθεί σ` αυτή την πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό, στις μεθόδους που αναπτύσσουμε, περιλαμβάνουμε και αρκετές απ` τις επιστήμες του O.I.V. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Λαμβάνοντας, ταυτόχρονα, υπόψη τις ανάγκες της οινολογικής πρακτικής αλλά και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του παρόντος, προσπαθήσαμε να περιλάβουμε αφενός μεθόδους γρήγορες, αποτελεσματικές, εύκολες στην εφαρμογή τους για την καθημερινή χρήση στο οινοποιείο ή στο εργαστήριο αναλύσεων και χωρίς πολυδάπανους εξοπλισμούς και αφετέρου μεθόδους που εξυπηρετούν διδακτικούς σκοπούς.

[...] Το παρόν εγχειρίδιο χωρίζεται σε 4 μεγάλα μέρη: Στις αναλύσεις γλεύκους και οίνου, στις αναλύσεις αποσταγμάτων, στην οργανοληπτική εξέταση οίνων και στον έλεγχο νοθειών. Οι μέθοδοι ανάλυσης ομαδοποιούνται ανάλογα με την παράμετρο προς εξέταση σε μικρότερες ενότητες, όπως π.χ. οργανικά οξέα, ανόργανα συστατικά, φαινολικές ενώσεις κ.λ.π. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Περιέχονται τα κεφάλαια:
- Γλεύκος και οίνος
- Αποστάγματα
- Οργανοληπτική εξέταση
- Έλεγχος νοθείας


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-12-03 11:07:54