Οινολογία
Επιστήμη και τεχνογνωσία
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-90699-1-5
Σουφλερός, Ευάγγελος Η., Θεσσαλονίκη, 6/2000
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 60.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 755 γρ., 432 σελ.
τ. 2 από 2
Περιγραφή

[set δύο τόμων]

Στο 2ο τόμο του "Οινολογία: επιστήμη και τεχνογνωσία" περιλαμβάνεται το καθαρά τεχνολογικό μέρος της οινολογίας. Είναι το μέρος όπου ο επιστήμονας οινολόγος καλείται να ελέγξει, αν η φύση "πέτυχε" το επιθυμητό επίπεδο της τεχνολογικής ωριμότητας του σταφυλιού, και να διορθώσει ενδεχομένως τα βασικά χαρακτηριστικά του. Οι διορθώσεις αυτές πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε η τελική σύσταση της σταφυλόμαζας να βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τον τύπο του οίνου που θέλει να παράγει.

Καλείται, επίσης να εφαρμόσει με αποτελεσματικότητα τα όσα αναπτύχθηκαν στον πρώτο τόμο σχετικά με τη μικροβιολογία και τη ζυμοτεχνία, έτσι ώστε να επιτευχθεί το άριστο της παραγωγής από μια δεδομένη ποιότητα του σταφυλιού.

[...] Η πληθώρα εικόνων και σχημάτων που περιέχονται στον τόμο αυτό διευκολύνουν σημαντικά τον αναγνώστη στο να καταλάβει την περιγραφή και τη λειτουργία των πολύπλοκων εξοπλισμών των οινοποιείων και τον καθιστούν ευχάριστο, παραστατικό και σαφή. [...]

Περιέχονται τα κεφάλαια:
- Οινοποιήσεις
- Μεταζυμωτική περίοδος
- Τεχνολογία του οίνου
- Παλαίωση
- Εμφιάλωση
- Οίνος και διατροφή


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-12-03 11:07:54