Οινολογία
Επιστήμη και τεχνογνωσία
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-90699-0-8
Σουφλερός, Ευάγγελος Η., Θεσσαλονίκη, 6/2000
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 60.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 603 γρ., 344 σελ.
τ. 1 από 2
Περιγραφή

[set δύο τόμων]

[...] Ο πρώτος τόμος του "Οινολογία: επιστήμη και τεχνογνωσία" αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο απ` αυτά περιλαμβάνονται η παγκόσμια και ελληνική οινοαμπελουργική κατάσταση, οι ονομασίες προέλευσης των ελληνικών οίνων, οι τοπικοί οίνοι και οι οίνοι κατά παράδοση με τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους.

Το σταφύλι ως πρώτη ύλη των οινοβιομηχανιών και τα στάδια ωρίμανσης του αποτελούν το αντικείμενο ενός άλλου μέρους. Σ` αυτό τονίζεται το τεχνολογικό ενδιαφέρον, που παρουσιάζουν τα διάφορα τμήματα του σταφυλιού, και αναπτύσσεται εκτεταμένα η εξέλιξη των συστατικών τους κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης. Η γνώση σε βάθος των δυο αυτών ενοτήτων βοηθούν σημαντικά στον καθορισμό του χρόνου της τεχνολογικής ωρίμανσης και, επομένως, του χρόνου συγκομιδής των σταφυλιών, με σκοπό την επίτευξη της καλύτερης ποιότητας για τον επιθυμητό τύπο οίνου. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Περιέχονται τα κεφάλαια:
- Ο οίνος στην Ελλάδα και στον κόσμο
- Το σταφύλι
- Η μικροβιολογία του οίνου
- Οι ζυμώσεις του οίνου
- Η σύσταση του οίνου


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-12-03 11:07:54