Οικονομικές αλλαγές και κοινωνικές αντιθέσεις στην Ελλάδα
Οι προκλήσεις στις αρχές του 21ου αιώνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-402-207-6
Τυπωθήτω, Αθήνα, 5/2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 17.67 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 668 γρ, 306 σελ.
Περιγραφή

Στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών και ειδικότερα στη δεκαετία του 1990 στην ελληνική οικονομία και κοινωνία σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις και μεταβολές, που έχουν σε σημαντικό βαθμό διαμορφώσει τις σημερινές δομές, σχέσεις, συμπεριφορές και αντιθέσεις. Παρά ταύτα, οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας, πολύ περισσότερο κριτικής έρευνας. Αυτό που επιχειρούμε στις γραμμές αυτού του βιβλίου είναι να τοποθετήσουμε τις επιλογές οικονομικής πολιτικής και την οικονομική διαχείριση της χώρας τις τελευταίες δύο δεκαετίες μέσα σ` ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης, ώστε να αναδειχθούν τα θεσμικά, οικονομικά και κοινωνικά ελλείμματα των επιλογών αυτών και η αναγκαιότητα αλλαγής φιλοσοφίας της ασκούμενης πολιτικής. Ο παρών τόμος φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην αντιπαράθεση αντιλήψεων και προσεγγίσεων, όσον αφορά ορισμένα από τα κύρια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας, ώστε να εμπλουτιστεί ο δημόσιος διάλογος με νέες ιδέες και αξίες.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VERSUS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΜΕΖΙΔΟΥ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ