Οικογενειακή στρατηγική και εμπορικός ανταγωνισμός
Ο οίκος Γερούση τον 19ο αιώνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-250-262-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.38 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 22 εκ., 584 γρ., 324 σελ.
Περιγραφή

Ο οίκος Γερούση εντάσσεται σε μια μεγάλη ομάδα μεσαίων εμπόρων που δραστηριοποιήθηκαν από τις αρχές του 19ου αιώνα στο θαλάσσιο διαμετακομιστικό εμπόριο της ανατολικής Μεσογείου. Ο επιθετικός προσδιορισμός «μεσαίοι» αποδίδεται τόσο στο ρόλο τους ως ενδιάμεσων εμπόρων στο εξωτερικό εμπόριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο και στο μέγεθος των διακινούμενων κεφαλαίων τους. Οι δραστηριότητες που η οικογένεια αυτή ανέπτυξε την κατατάσσουν μεταξύ των εμπόρων που ξεπέρασαν τα όρια του τοπικού εμπορίου και πέρασαν στις διεθνείς συναλλαγές, μέσα από την ασφάλεια της οικογενειακής επιχείρησης και των ελληνικών κοινοτήτων της Σμύρνης και της Τεργέστης στην αρχή, και του Λονδίνου αργότερα. Η μελέτη στηρίζεται κυρίως σε αρχειακή μαρτυρία, που παρέχει άμεσο και έμμεσο υλικό για τρεις γενιές των Γερούση, που η εμπορική τους δράση καλύπτει ολόκληρο σχεδόν τον 19ο αιώνα. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό αρχείο, που αποκαλύπτει σχέσεις, τόπους, αγαθά, και πρακτικές που κυριάρχησαν στην εμπορική ζωή της ανατολικής Μεσογείου την ίδια εποχή. (. . .)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ευχαριστίες
Ι. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α. Το θεωρητικό πλαίσιο
Β. Η οικογενειακή εμπορική επιχείρηση
ΙΙ. ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Α. Η Σμύρνη και το εμπορικό κύκλωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
Β. Η ανάδειξη του Νεοέλληνα εμπόρου στην Ερμούπολη
Γ. Τεργέστη, η ευρωπαϊκή πρόσβαση του εμπορικού οίκου
ΙΙΙ. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Α. Η γεωγραφία των προϊόντων
Β. Τα μέσα συναλλαγής
Γ. Οι μεταφορές
Δ. Τα όρια των εμπορικών δραστηριοτήτων
IV. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑ
Α. Μια νέα λύση σε παλιά προβλήματα
Β. Οι συμπληρωματικές οικονομικές δραστηριότητες: ασφάλειες και ναυτοδάνεια
Γ. Η κοινωνική και πολιτική ενσωμάτωση
ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2018-09-21 09:18:18