Οι Χετταίοι
Les Hittites (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-354-172-1
Καρδαμίτσα, Αθήνα, 4/2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 12.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
12 x 17 εκ., 208 γρ., 196 σελ.
Περιγραφή

Πριν από την άφιξη των Χετταίων, που ήταν ένας ινδοευρωπαϊκός λαός, στην κεντρική Ανατολία κατοικούσαν οι Χάττι. Αυτός ο λαός δεν ήταν ούτε ινδοευρωπαϊκός ούτε σημιτικός, αλλά ούτε συγγένευε με κάποια από τις γλωσσικές ομάδες. Όταν οι Χετταίοι κατέλαβαν την κεντρική Ανατολία, υπέταξαν τους Χάττι και συγκατοίκησαν μαζί τους για μεγάλο διάστημα. Από αυτούς δανείστηκαν αρκετούς θεούς, έθιμα, λέξεις και μύθους.
[...] (απόσπασμα από το βιβλίο)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΧΕΤΤΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΕΤΤΑΙΩΝ
Ι. Η ΠΡΟΧΕΤΤΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΙ. Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΙΙΙ. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
IV. ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
V. Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
VI. ΤΑ «ΝΕΟΧΕΤΤΙΤΙΚΑ» ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ «ΧΙΛΙΟΙ ΘΕΟΙ» ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ ΧΕΤΤΑΙΩΝ
Ι. ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ
ΙΙ. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΘΕΟΙ
ΙΙΙ. Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΕΤΤΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ι. Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΙΙ. ΤΟ PANKU (Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)
ΙΙΙ. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
IV. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
V. ΟΙ ΧΕΤΤΙΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΧΟΝΟΙΑ
Ι. ΟΙ ΧΕΤΤΑΙΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
ΙΙ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
Ι. ΤΑ ΧΕΤΤΙΤΙΚΑ - ΝΕΣΙΤΙΚΑ
ΙΙ. ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΙΙΙ. ΟΙ ΜΗ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
IV. Η ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΗ
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΕΤΤΙΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΟΙ ΧΕΤΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Ι. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΙΙ. ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΙΙΙ. Η ΤΕΧΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΧΑΡΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:27:38