Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενέργεια και δημόσιες επιβατικές μεταφορές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-074-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
240 σελ.
Περιγραφή

Κάθε πολίτης έχει ανάγκη από ηλεκτρική ενέργεια, τηλέφωνο, ίντερνετ, ταχυδρομεία και δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά δεν μπορεί να καταβάλλει υψηλή τιμή για να τα έχει. Έτσι, το σημαντικότερο καθήκον του κράτους είναι να εξασφαλίζει ώστε να προσφέρονται σε προσιτές τιμές σε όλους τους πολίτες οι παραπάνω υπηρεσίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για μια αξιοπρεπή ζωή και μια ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία.
Τα κράτη στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο εκπληρώνουν το παραπάνω καθήκον περισσότερο από έναν αιώνα. Η διεθνοποίηση των υπηρεσιών και των νομικών κανόνων για τις υπηρεσίες, καθώς και ειδικότερα η είσοδος των κρατών στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα πρέπει, επίσης, να ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στο μέλλον. Ειδικοί κανόνες του Ευρωπαϊκού δικαίου προνοούν ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων, ακόμη και εντός της αγοράς, η οποία είναι βασικά οργανωμένη, σύμφωνα με τους κανόνες της απελευθέρωσης.
Σε αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει γραφεί με την εμπειρία του διεθνούς οικονομικού και ευρωπαϊκού δικαίου, ξεδιπλώνεται αυτός ο ιδιαίτερος κόσμος κανόνων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την επίτευξη κοινωνικής ειρήνης και δικαιοσύνης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΕΝΝΟΙΑ 'ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ' (ΥΓΟΣ) ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ, ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
1. Η ΕΝΝΟΙΑ 'ΥΓΟΣ' ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
Α. Στο άρθρο 14 ΣΛΕΕ
Β. Στο πρωτόκολλο (αριθμ. 26) σχετικά με τις Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος
Γ. Οι ΥΓΟΣ σε σχέση με τις συναφείς υπηρεσίες (τις 'Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος' (εφεξής 'οι ΥΓΣ'), τις 'Υπηρεσίες Γενικού μη Οικονομικού Συμφέροντος (εφεξής 'οι ΥΓΜΟΣ') και τις 'Κοινωνικές Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος' (εφεξής 'οι ΚΥΓΣ')
α. Τα κοινά στοιχεία
Η 'Υπηρεσία'
Το 'Γενικό Συμφέρον'
β. Τα διακριτικά γνωρίσματα των ΥΓΟΣ
Ο οικονομικός σκοπός
Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της παροχής ΥΓΟΣ
Δ. Οι 'Καθολικές Υπηρεσίες' και οι 'Υποχρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας'
2. ΟΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α. Η 'Service Public' στη Γαλλία
Β. Η 'Daseinsvorsorge' στη Γερμανία
Γ. Η 'Δημόσια ή Κοινωφελής Υπηρεσία' στο Ελληνικό Δίκαιο
Δ. Η 'Service Public' - 'Public Utility' στο Ηνωμένο Βασίλειο
3. Η ΕΝΝΟΙΑ 'ΥΓΟΣ' ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Π.Ο.Ε)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΟΣ
1. ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
2. ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
3. ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ/ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
4. Η ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΓΟΣ
Α. Των τρίτων εταιρειών
Β. Των in-house προμηθευτών
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΟΙ ΥΓΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΟΣ
Α. Οι θεμελιώδεις ελευθερίες στις ΥΓΟΣ
Η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
Η εναρμόνιση στις υπηρεσίες
Η εξαίρεση των ΥΓΜΟΣ
β. Η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
Β. Οι κανόνες του ανταγωνισμού στις ΥΓΟΣ
α. Η απαγόρευση των ανταγωνιστικών συμπράξεων
β. Η απαγόρευση της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης
γ. Οι κρατικές ενισχύσεις
2. Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΟΣ
Α. Η αρχή της ισοδυναμίας
Β. Τα όρια της αρχής της ισοδυναμίας
Η αρχή της αναλογικότητας
Η επίδραση στις συναλλαγές
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΟΙ ΥΓΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΟΣ
Α. Βάσει του άρθρου 53 παρ. 1 ΣΛΕΕ (εκ παραπομπής από το άρθρο 62 ΣΛΕΕ)
Β. Βάσει του άρθρου 114 ΣΛΕΕ
Γ. Βάσει του άρθρου 106 παρ. 3 ΣΛΕΕ
Δ. Βάσει του άρθρου 14 ΣΛΕΕ
2. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΟΣ
3. Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΓΟΣ
Α. Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Β. Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες
Γ. Στην ενέργεια
Δ. Στις δημόσιες επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές
4. ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΓΟΣ
Α. Η μετάβαση από την απουσία ανταγωνισμού στον ανταγωνισμό
Β. Η 'ρύθμιση'
5. Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
2 ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΗΓΕΣ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ