Οι πηγές της κοινωνικής εξουσίας
Τόμος Α': Μια ιστορία της εξουσίας από τις αρχές ως το 1760 μ.Χ.
The Sources of Social Power, Ι : A History of Power from the Beginning to A.D. 1760 (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-435-200-5
Πόλις, Αθήνα, 10/2008
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 35.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,268 γρ, 747 σελ.
τ. 1
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Πρώτο μέρος ενός τρίτομου έργου που περιγράφει τις τέσσερις μορφές εξουσίας -ιδεολογική, στρατιωτικο-διπλωματική, οικονομική και πολιτική- τις οποίες συναντά κανείς στις ανθρώπινες κοινωνίες, σε ολόκληρη την ιστορική πορεία.

Ο Μαν, σε αυτόν τον πρώτο τόμο, συνθέτει μια αφηγηματική ιστορία της εξουσίας από τη νεολιθική εποχή, διαμέσου των πολιτισμών της Εγγύς Ανατολής, της κλασικής εποχής της Μεσογείου και της μεσαιωνικής Ευρώπης, μέχρι την περίοδο αμέσως πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία.