Οι κοινωνικές σχέσεις και η παιδική φιλία στην προσχολική ηλικία
Θεωρία, έρευνα και διδακτική μεθοδολογία δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-343-393-4
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 1997
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 12.30 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ
Περιγραφή

Η σειρά `Παιδαγωγική και Εκπαίδευση` φιλοδοξεί να εμπλουτίσει την ελληνική παιδαγωγική βιβλιογραφία τόσο με μεταφράσεις έγκυρων ξενόγλωσσων δημοσιευμάτων όσο και με πρωτότυπα έργα Ελλήνων παιδαγωγών. Η σειρά απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, σπουδαστές και σε όσους προβληματίζονται γύρω από θέματα Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης. Οι κοινωνικές σχέσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται και αναλύονται οι τρόποι και οι διαδικασίες με τις οποίες τα παιδιά μαθαίνουν για τις κοινωνικές σχέσεις και ειδικότερα για τη φιλία. Συγκεκριμένες εκπαιδευτικές προτάσεις και διδακτικά στάδια που διατυπώνονται στο παρόν βιβλίο προκύπτουν από τη μελέτη της επίδρασης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού και πολιτισμικού πλαισίου στην ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Α. Εισαγωγή
Β. Θεωρητικό μέρος: Συμβολή στη διεπιστημονική προσέγγιση των κοινωνικών σχέσεων.
1. Ορισμός των κοινωνικών σχέσεων και της παιδικής φιλίας
2. Βασικά μοντέλα και θεωρίες μελέτης των κοινωνικών σχέσεων: Κριτική μεθοδολογικών προσεγγίσεων
3. Η σημασία των κοινωνικών σχέσεων στην προσχολική ηλικία και ο ρόλος του σχολείου στην ανάπτυξή τους
4.Παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό των κοινωνικών σχέσεων
5. Μία ταξινόμηση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των συνομηλίκων στην προσχολική ηλικία
6. Οι ποιότητες και τα χαρακτηριστικά της παιδικής φιλίας στην προσχολική ηλικία
7. Η εκπαιδευτική διαδικασία ως παράγοντας επίδρασης στις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών της προσχολικής ηλικίας
8. Το πολιτισμικό πλαίσιο ως πλαίσιο μάθησης για τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών της προσχολικής ηλικίας
9. Συμπεράσματα και διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος
Γ. Ερευνητικό μέρος
10. Μία εθνογραφική-ερμηνευτική προσέγγιση των κοινωνικών σχέσεων
11. Αποτελέσματα της έρευνας
Δ. Διδακτική μεθοδολογία δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο με στόχο την κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων
12. Πρέπει όλα τα παιδιά να έχουν φίλους;