Οι ισότιμοι σύζυγοι
Συμβολή στην αναδιάρθρωση του οικογενειακού δικαίου: Προσωπικές σχέσεις των συζύγων
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1977
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 334 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00