Οι δημοτικές επιχειρήσεις πολιτιστικής ανάπτυξης στο νέο πεδίο
Η πολιτιστική πολιτική στον αστερισμό της κρίσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99603-0-4
Lorem Ipsum Publications, Πάτρα, 11/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
108 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο παρουσιάζεται εκτενώς ο θεσμός των Δημοτικών Επιχειρήσεων Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΔΕΠΑ), ενώ γίνεται αναφορά στις προβλέψεις του "Σχεδίου Καλλικράτης" στον πολιτισμό, καθώς και στις δυνατότητες πολιτιστικής πολιτικής που υπάρχουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, παρά το βάρος της οικονομικής κρίσης.
Μελετώνται ξεχωριστά οι περιπτώσεις των ΔΕΠΑ Πάτρας και Καλαμάτας, που αποτελούν δύο Δήμους με σημαντική εμπειρία στις πολιτιστικές δράσεις, ενώ γίνεται αναλυτική αναφορά στις αρμοδιότητες των νέων Δήμων γύρω από τον πολιτισμό.