Οι βιβλιοκρισίες 1926-1973
Θέματα της λογοτεχνίας μας, εκδοτικά, Σολωμικά, παλαιογραφικά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-250-251-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.35 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
14 x 21 εκ., 856 γρ., 490 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2018-09-21 09:37:18