Οι Αττικοί ρήτορες
Attic orators (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-354-127-1
Καρδαμίτσα, Αθήνα, 9/2002
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 209 γρ, 120 σελ.
Περιγραφή

(...) Το βιβλίο του M. Edwards αποτελεί μια ικανοποιητική εισαγωγή στους Αττικούς ρήτορες. Ο συγγραφέας ερευνά, στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο, την εξέλιξη της ελληνικής ρητορικής και της θεωρίας της ρητορικής, ενώ στα επόμενα κεφάλαια ασχολείται με τον βίο, το ύφος και τα έργα 10 Αττικών ρητόρων ξεχωριστά.
Ο αναγνώστης θα βρει ακόμη μια σύντομη αναφορά στο πρόβλημα της αξιοπιστίας των ρητορικών κειμένων ως ιστορικών πηγών και πλήρη κατάλογο των ρητορικών έργων, με προτεινόμενες χρονολογήσεις και κατατοπιστική βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στα ιστορική γεγονότα με τα οποία σχετίζονται οι ρητορικοί λόγοι, και έτσι μπορεί κανείς να σχηματίσει μια πρώτη εικόνα για τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι ρήτορες στα πολιτικά πράγματα της εποχής τους. (...)


[Απόσπασμα από σημείωμα μεταφραστή]

Add: - Upd: 2021-03-17 18:27:32