Οι άδειες των εργαζομένων
Η κανονική ετήσια άδεια ανάπαυσης και οι λοιπές άδειες: Με βάση τις νέες διατάξεις των ετών 2010-2012
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5000-00-4
PIM Εργασιακή, Αθήνα, 6/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 479 γρ, 260 σελ.
Περιγραφή

Η λ. άδεια (α- στερ.+δέος), αδεής, έχει την αρχική έννοια της αφοβίας (δηλ. της έλλειψης φόβου), η οποία επεκτάθηκε στην ελευθερία και στη νομική εξασφάλιση ορισμένων δικαιωμάτων. Σχετικά με αυτά υπάρχει αναφορά στη νομοθεσία της αρχαίας Αθήνας, όπου η λ. άδεια περιλαμβάνεται στο δικανικό λεξικό σχετικό με την απόδοση δικαιοσύνης, τη δίκη και τα δικαστήρια.

Στα πλαίσια αυτά, της απόδοσης δικαιοσύνης στο δικαίωμα της εργασίας, παρέχεται και το δικαίωμα της άδειας στον εργαζόμενο για ανάπαυση, δηλ. δικαιωματική και εξ αυτού δικαιολογημένη απουσία από την κανονική απασχόληση, άδεια για ανάπαυση και ανανέωση των σωματικών και των πνευματικών δυνάμεών του.

Η νομοθετική παρέμβαση και επέμβαση της πολιτείας πάνω στο δικαίωμα αυτό των εργαζομένων είναι αναπόφευκτη και αναπότρεπτη, με άμεσα αποτελέσματα. Οι σχετικές επεμβάσεις της πολιτείας πάνω στην άδεια γίνονται με νόμους, οι οποίοι ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης των αδειών των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας που παρέχουν σε κάθε εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ως προϋπόθεση για θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος των εργαζομένων.

Το βιβλίο αυτό εκδίδεται κάτω από τις σύγχρονες συνθήκες, με τις οποίες παρέχονται οι άδειες των εργαζομένων μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις των Νόμων 3302/2004, 3762/2009, 3846/2010 και 4075/2012. Όπως είναι φυσικό, η παρούσα έκδοση αναφέρεται και περιλαμβάνει κάθε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση του αρχικού βασικού Α.Ν. 539/1945 και των αντίστοιχων τροποποιήσεων και προσθηκών που πραγματοποιήθηκαν με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων που αφορούν στην κανονική άδεια ανάπαυσης και στις λοιπές άδειες που έχουν με άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις ή με συλλογικές συμβάσεις.

Με τη χρήση των αναλυτικών πινάκων, των περιεχομένων καθώς και του αλφαβητικού ευρετηρίου, θα βρει ο κάθε ενδιαφερόμενος αναγνώστης αυτό που ισχύει για κάθε περίπτωση που τον αφορά.

Τέλος, επιθυμία μας είναι κάθε αναγνώστης να έχει άμεση και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τα θέματα αυτά. Για το σκοπό αυτό παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες που εξυπηρετούν και υποστηρίζουν κάθε ενδιαφερόμενο.

(από τον πρόλογο του εκδότη)