Οδοιπορικό 146 χρόνων 1821-1967. Συνθήκες-σταθμοί της ιστορίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-393-8
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1998
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
18 x 25 εκ., 795 σελ.
Περιγραφή

(...) Βέβαια, βασικός άξονας και της νέας αυτής απεικόνισης εξακολούθησαν να παραμένουν οι κύριες πολιτικοστρατιωτικές συνθήκες και τα πρωτόκολλα. Σχετικά με τους σταθμούς της ιστορίας, στους οποίους αναφέρεται ο νέος τίτλος του βιβλίου, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αφορούν διασκέψεις, συνδιασκέψεις, Οργανισμούς Ειρήνης, δόγματα με επιπτώσεις στην τύχη χωρών και, τέλος, ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα, κυρίως πολεμικά, τα οποία έμμεσα ή άμεσα έκριναν την τύχη της χώρας μας, της Ευρώπης και όχι μόνο. Τελικά, στα 72 κεφάλαια του βιβλίου αυτού περιγράφονται, περιληπτικά και με απλό τρόπο, 64 συνθήκες και 40 σταθμοί της νεότερης ιστορίας, από τα οποία 25 και 16 αντίστοιχα, αφορούν την Ελλάδα. Ενώ, όμως, όλα αυτά -συνθήκες και ιστορικοί σταθμοί- αναφέρονται και εμφανίζονται καταρχήν ως γεγονότα αυθύπαρκτα και ως θέματα τελείως ξεχωριστά μεταξύ τους, στην πορεία περιγράφονται και σχολιάζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τελικά όλα μαζί να αποτελούν ένα οδοιπορικό. Αμέσως μετά την εξιστόρηση του κάθε θέματος ακολουθούν σχόλια και κρίσεις για όσα απ` αυτά κρίθηκε ότι αποτελούν τα πιο βασικά στοιχεία του κεφαλαίου, με αποτέλεσμα να τεκμηριώνεται και να ολοκληρώνεται για τον αναγνώστη η εικόνα που παρουσιάστηκε. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εισαγωγή
Κεφάλαιο 1 Η Επανάσταση του 1821
Κεφάλαιο 2 Πρωτόκολλο Πετρούπολης 4/4/1826 (Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία)
Συνθήκη του Λονδίνου 24/6/1827 (Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία)
Κεφάλαιο 3 Ναυμαχία του Ναυαρίνου 20/10/1827 Αγγλογαλλορωσικός και Τουρκοαιγυπτιακός στόλος
Κεφάλαιο 4 Πρωτόκολλα Λονδίνου, 22/1/1830 και 7/5/1832 (Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία) Ανακήρυξη της Ελλάδας ως ανεξάρτητου κράτους και εκλογή του βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα
Κεφάλαιο 5 Συνθήκη Λονδίνου, 1/7/1863 (Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Δανία) Εκλογή του βασιλιά Γεωργίου Α'
Κεφάλαιο 6 Συνθήκη Λονδίνου 17/3/1864 (Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία) Ένωση των Ιονίων νήσων με την Ελλάδα
Κεφάλαιο 7 Συνθήκη του Φεσλάου, 14/8/1867 (Ελλάς-Σερβία) Απελευθέρωση των Χριστιανών της Ευρωπαϊκής Τουρκίας
Κεφάλαιο 8 Ρωσοτουρκικός πόλεμος, 12/4/1877-19/1/1878 Συνθήκη Αγ. Στεφάνου, 19/2/1878
Κεφάλαιο 9 Συνθήκη Βερολίνου 6/7/1878 (Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Τουρκία) Τροποποίηση της Συνθήκης του Αγ. Στεφάνου
Κεφάλαιο 10 Ελληνοτουρκικός πόλεμος, 1897 (Πόλεμος των 30 ημερών), Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, 22/11/1897 (Ελλάδα, Τουρκία)
Κεφάλαιο 11 Σερβοβουλγαρική Συνθήκη, 29/2/1912, Αμυντική Συμμαχία
Κεφάλαιο 12 Ελληνοβουλγαρική Συνθήκη, 29/5/1912 Αμυντική συμμαχία
Κεφάλαιο 13 Α' Βαλκανικός πόλεμος, 1912-1913 (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο εναντίον Τουρκίας)
Συνθήκη Λονδίνου, 17/5/1913 (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Τουρκία)
Κεφάλαιο 14 Β' Βαλκανικός πόλεμος, 17/6-15/7/1913 (Ελλάδα, Σερβία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο εναντίον Βουλγαρίας)
Συνθήκη Βουκουρεστίου 28/7/1913 (Ελλάδα, Σερβία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία)
Κεφάλαιο 15 Γερμανοτουρκική Συνθήκη, 2/8/1914 Μυστική συμμαχία
Κεφάλαιο 16 Συνθήκη του Λονδίνου, 26/4/1915
(Συμμαχία Αντάντ-Ιταλίας)
Κεφάλαιο 17 Εκστρατεία των Δαρδανελλίων (Αγγλία-Γαλλία εναντίον Τουρκίας
Επιχείρηση των Δαρδανελλίων, 6/2-18/3/1915
Επιχείρηση Καλλίπολης, 12/4/1915-9/1/1916
Κεφάλαιο 18 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, 1914-1918
Συμφωνίες Ανακωχής
I) Γερμανία Ρουμανία, 9/

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00