Οδηγός βιβλιοθηκών Ελλλάδος
Δημόσιες βιβλιοθήκες, δημοτικές βιβλιοθήκες, κοινοτικές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες οργανισμών και τραπεζών, πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, ιδιωτικές βιβλιοθήκες
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7616-10-4
Η Βιβλιεμπορική, Αθήνα, 1999
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.12 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 383 γρ., 150 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει:
- Δημόσιες Βιβλιοθήκες
- Δημοτικές Βιβλιοθήκες
- Κοινοτικές Βιβλιοθήκες
- Βιβλιοθήκες Οργανισμών και Τραπεζών
- Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες
- Βιβλιοθήκες ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
- Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00