Ο σκοινοβάτης
Le funambule, 1958 (τίτλος πρωτοτύπου)
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-03-1609-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 0.78 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
10 x 14 εκ., 44 γρ., 59 σελ.
Περιγραφή

Στις σελίδες του Ζενέ το ελάχιστο και ευτελές συρματόσκοινο κατορθώνει ότι αδυνατούσε το τραύλισμα του διαμορφωμένου λόγου: σηκώνει τον εραστή του και τον αναφλέγει χωρίς να τον διδάσκει, αποδιώχνει τον φόβο του θανάτου και προβάλλει την ομορφιά του σώματος.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-01-29 15:31:48