Ο σημαίνων λόγος
Βίωμα και ποιητική πράξη στον Σεφέρη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7601-69-8
Παρουσία, Αθήνα, 4/1997
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 7.73 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 157 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00