Ο πύργος της αρετής
Ο βίος του οσίου Ιλαρίωνος του Αθωνίτου από την Γεωργία
Κυκλοφορεί
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.07 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 171 γρ, 106 σελ.
Περιγραφή

[...] Παρόλο που ο βίος του Οσίου Ιλαρίωνος του Γεωργιανού έχει κυκλοφορήσει και από άλλες πολύ πιο αξιόλογες εκδόσεις από την παρούσα, η τελευταία δεν έχει κανένα άλλο σκοπό από το να προσφέρει ένα μικρό αντίδωρο αγάπης στους νεοσκητιώτες συμμοναστές μου για τον άδολο και ειλικρινή εναγκαλισμό τους που μου προσέφεραν για τον ερχομό μου στη Νέα Σκήτη, καθώς και για να καταστεί πιο προσιτός ο βίος του Οσίου Ιλαρίωνος, που για μας εδώ αποτελεί ένα αγιαστικό κομμάτι του παρελθόντος μας, αφού ο Πύργος έχει ταυτιστεί με τον εγκλεισμό του εκεί, ο δε Όσιος για μας αποτελεί μόνιμο οικιστή του Πύργου, καθότι παραμένει ακόμη στις ψυχές μας γνωστός ως ο Όσιος Ιλαρίων του Πύργου.
Μοναχός Παΐσιος