Ο Ίψεν στην Ελλάδα
Από την πρώτη γνωριμία στην καθιέρωση 1890-1910
Κυκλοφορεί
Κέδρος, Αθήνα, 1983
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 6.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 175 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00