Ο θάνατος το στρώνει
Κυκλοφορεί
Ύψιλον, Αθήνα, 2/1988
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
11 x 18 εκ., 86 γρ., 91 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00