Ο ελληνισμός του Ευξείνου Πόντου
Οδησσός, Ταϊγάνιο, Ροστόφ, Μαριούπολη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-464-075-1
Μίλητος, Αθήνα, 2009
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 26 εκ., 1,497 γρ., 268 σελ.
Περιγραφή

Περιέχονται τα κείμενα:

Οδησσός
Οι ρωσωτουρκικοί πόλεμοι και οι μεταναστεύσεις των Ελλήνων στη Νότια Ρωσία
- Εγκατάσταση στην Οδησσό
- Η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος
- Οδησσός: μια σύγχρονη πόλη

Κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στη Νότια Ρωσία
- Η ελληνική εμπορική παροικία στη Οδησσό

Ο Ελληνικός διαφωτισμός στη Ρωσία

Φιλική Εταιρεία

Εκπαίδευση και πολιτισμός
- Ελληνεμπορική Σχολή
- Λύκειο Ρισελιέ
- Ροδοκανάκειο Παρθεναγωγείο
- Ελληνικό θέατρο

Κοινωνία και οικονομία 1870 - 1919
- Κοινωνικοί φορείς: Ελληνική Αγαθοεργός Κοινότητα
- Η λέσχη "Ομόνοια"
- Κοινωνία και οικονομία

Μορφές ελλήνων ομογενών
- Οικογένεια Θεόδωρου Ροδοκανάκη
- Ζαννής Στεφ. Ράλλης και οι "Αδελφοί Ράλλη"
- Γρηγόριος Γρ. Μαρασλής
- Άλλες οικογένειες
- Προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών

Ταϊγάνιο

Ροστόφ
- Οικογένεια Βαλλιάνου
- Οικογένεια Σιφναίου
- Οικογένειες Σκαραμαγκά και Σκαναβή
- Ματθαίος Σταμ. Μαρυογορδάτος

Μαριούπολη

Τραγικός επίλογος
- Το συνέδριο των Ελλήνων της Ρωσίας στο Ταϊγάνιο (1917)
- 1919: το τέλος μιας μακραίωνης παρουσίας

Βιβλιογραφία

ΟΔΗΣΣΟΣ
ΟΙ ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΡΩΣΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΟΔΗΣΣΟΣ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΡΩΣΙΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΣΕΛΙΕ
ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1870-1919
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η ΛΕΣΧΗ «ΟΜΟΝΟΙΑ»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00